Spacer

IS JY BENADEEL DEUR TRANSFORMASIE?

HAVE YOU BEEN DISADVANTAGED BY TRANSFORMATION?

 

 

HET REGSTELLENDE AKSIE EN SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING JOU VERARM?


ARE YOU POORER DUE TO AFFIRMATIVE ACTION AND BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT?

STEUN DIE PETISIE EN NEEM BEHEER OOR JOU TOEKOMS

 

President Zuma het tydens 'n parlementêre vraag deur die Vryheidsfront Plus oor die negatiewe effek van transformasie gesê hy ken niemand wat deur transformasie benadeel is nie. Verder het die Minister van Handel en Nywerheid, Minister Rob Davies gesê dat geen blanke deur SEB verarm is nie.

Ons wil hulle verkeerd bewys en nooi alle wit- en bruinmense uit om die petisie teen transformasie te teken en jou verhaal van diskriminasie te vertel. (Alle persoonlike inligting sal vertroulik hanteer word en net u naam en verhaal sal aan die President gegee word).


SUPPORT THIS PETITION AND TAKE CONTROL OF YOUR FUTURE

 

During a parliamentary question by the Freedom Front Plus over the negative effect of transformation, President Zuma commented that he knows of nobody that was disadvantaged by transformation. The Minister of Trade and Industry, Minister Rob Davies also claims that no white individual has been impoverished by BEE.

We want to prove them wrong and invite all white and coloured individuals affected by transformation to sign the petition and to tell us your story of discrimination. (All personal information will be kept confidential and only your name and story will be handed to the President)
 Teken asb die petisie / Please sign the petition - U inligting bly vertroulik // Your information will remain confidential
(vertroulik / confidential)
* verpligte inligting / required fields


 Handtekeninge / Signatures
Die Petisie is nog aktief / This Petition is still active
Petitions by Great Joomla!
Copyright 2013 - The Freedom Front Plus holds copyright on all content on this site